Regels

Algemeen:
- Het forum is voor iedereen toegankelijk, echter kunnen bepaalde topics afgeschermd zijn voor niet geregistreerde bezoekers.
- Het aanbieden van illegale software op dit forum via berichten en/of pm is ten strengste verboden.
- Het is niet toegestaan om links voor stemmen enof enquetes te plaatsen zonder toestemming.
- Links of verwijzingen naar pornografisch gerelateerde onderwerpen zijn niet toegestaan en worden verwijderd.
- Links plaatsen voor goede doelen is toegestaan mits toestemming van een beheerder / moderator.
- Het niet nakomen van de regelgeving volgt er een waarschuwing, na herhaling zullen er gepaste maatregelen worden genomen. Dit zal per individu worden bekeken.

Omgangsvormen:
- Het gebruik van grove taal wordt niet getolereerd, berichten zullen worden verwijderd, c.q. aangepast.
- Andere bezoekers veroordelen vanwege hun geloof, ras, cultuur, geaardheid en/of huidskleur is niet toegestaan.
- Discriminatie wordt doorgegeven aan het meldpunt.

Artikelen en Auteursrechten:
- Er mogen geen gegevens van budget-life.nl of een van haar onderdelen verveelvoudigd, bewerkt, en/of openbaar worden gemaakt, d.m.v. copy/paste, digitale opslag en/of andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een beheerder/moderator.

Aansprakelijkheid:
- budget-life.nl draagt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of wettelijke toelaatbaarheid van een bericht.
- budget-life.nl aanvaard in deze geen enkele verantwoordelijkheid.